เลือกหน้า

คอนกรีต เข็มเจาะใหญ่

฿2,130.00฿2,340.00

     คอนกรีต เข็มเจาะใหญ่ ถูกออกแบบส่วนผสมตามค่ากำลังอัดที่อายุ 28 วัน และค่าการยุบตัวสำหรับงานเทคอนกรีตทั่วไป และงานเทคอนกรีตด้วยปั๊ม โดยส่วนผสมแปรผันตามค่าอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ รวมทั้งมีการผสมคอนกรีตด้วยสารลดน้ำและหน่วงการก่อตัว  ตามมาตรฐาน ASTM C494 ทำให้คอนกรีตมีความสามารถในการทำงานได้เพิ่มขึ้น รวมถึงระยะเวลาการทำงานสำหรับงานคอนกรีตที่นานขึ้น

ล้างค่า

รายละเอียด

คอนกรีต เข็มเจาะใหญ่

     คอนกรีต เข็มเจาะใหญ่ เป็นโครงสร้างส่วนหนึ่งของรากฐานในการรับน้ำหนักของอาคารสูงหรือโครงสร้างขนาดใหญ่ ทำหน้าที่ถ่ายน้ำหนักโครงสร้างของอาคารลงสู่พื้นดิน โดยปกติเสาเข็มเจาะใหญ่จะมีความลึกประมาณ 40 เมตรขึ้นไปและมีเส้นผ่านศูนย์กลางขั้นต่ำ 0.60 เมตร ข้อดีของเสาเข็มเจาะใหญ่คือสามารถรับน้ำหนักได้มากกว่าเข็มเจาะขนาดเล็ก (ซึ่งเป็นระบบแห้ง) เมื่อเปรียบเทียบกับระบบเสาเข็มตอก สามารถลดปัญหาการเกิดเสียงดังขณะทำงานและการสั่นสะเทือนตลอดจนปัญหาการเกิดดินสไลด์ได้ จึงเหมาะสมกับการใช้งานในพื้นที่จำกัด

คุณสมบัติ คอนกรีตเข็มเจาะใหญ่

     คอนกรีตเข็มเจาะใหญ่ ถูกออกแบบส่วนผสมตามค่ากำลังอัดที่อายุ 28 วัน และค่าการยุบตัวสำหรับงานเทคอนกรีตทั่วไปและงานเทคอนกรีตด้วยปั๊ม โดยส่วนผสมแปรผันตามค่าอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ รวมทั้งมีการผสมคอนกรีตด้วยสารลดน้ำและหน่วงการก่อตัว  ตามมาตรฐาน ASTM C494 ทำให้คอนกรีตมีความสามารถในการทำงานได้เพิ่มขึ้น รวมถึงระยะเวลาการทำงานสำหรับงานคอนกรีตที่นานขึ้น

ขั้นตอนการทำงาน

     คอนกรีตเข็มเจาะใหญ่ ชนิดนี้เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปและงานเทคอนกรีตที่ต้องใช้คอนกรีตปั๊ม อาทิเช่น อาคารพาณิชย์ บ้านเดี่ยว ทาวเฮาส์ ตึกสูง งานถนน พื้นโรงงานและลานจอดรถ ที่มีค่าอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์และค่าการพัฒนากำลังที่เหมาะสมต่อการก่อสร้างงานโครงสร้างทั่วไป โดยค่ากำลังอัดของคอนกรีตมีให้เลือกตั้งแต่ 180-450 กก./ตร.ซม. ที่อายุ 28 วัน  สำหรับค่าความยุบตัวมีขนาดต่างๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ รวมไปถึงคอนกรีตหยาบที่ไม่รับรองค่ากำลังอัด

ข้อแนะนำ

1. ควรหลีกเลี่ยงการผสมน้ำเพิ่มที่หน้างาน เพราะจะทำให้ส่วนผสมคอนกรีตเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งผลให้คอนกรีตเกิดการแยกตัวขณะเทคอนกรีต อาจก่อให้เกิดปัญหาคอนกรีตเป็นฝุ่นที่ผิวหน้า ส่งผลให้เกิดปัญหาค่ากำลังอัดต่ำกว่าค่าการรับรอง

2. ในระหว่างการเทคอนกรีต ควรมีการลำเลียงคอนกรีตอย่างเหมาะสม ไม่ควรปล่อยคอนกรีตจากที่สูง เพื่อป้องกันการแยกตัวของคอนกรีต รวมทั้งการทำคอนกรีตให้แน่นอย่างเหมาะสม  เพื่อให้คอนกรีตเข้าแบบหล่อได้อย่างสมบูรณ์เป็นเนื้อเดียวกัน โดยไม่เกิดรูพรุนเมื่อคอนกรีตแข็งตัวแล้ว

3. หลังจากที่คอนกรีตแข็งตัวแล้ว ควรมีการบ่มคอนกรีตที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำของคอนกรีต ส่งผลให้ลดปัญหาในเรื่องของการแตกร้าวของคอนกรีตเนื่องจากการหดตัวและทำให้การพัฒนากำลังอัดคอนกรีตเกิดได้อย่างสมบูรณ์

Additional information

ค่ายุบตัว

20.0±2.5

กำลังอัด

240cube / 210cyl, 280cube / 240cyl, 320cube / 280cyl, 350cube / 300cyl, 380cube / 320cyl