เลือกหน้า

คอนกรีตกันซึม

฿2,100.00฿2,560.00

    คอนกรีตกันซึม เป็นคอนกรีตที่ถูกออกแบบมาให้มีความกันน้ำมากกว่าคอนกรีตปกติ โดยมีค่าการซึมผ่านของน้ำในระดับต่ำ ตามมาตรฐาน DIN 1048 ซึ่งส่วนผสมคอนกรีตประเภทนี้จะมีการผสมน้ำยาประเภทกันซึม และลดปริมาณน้ำที่ใช้ในส่วนผสม และหน่วงการก่อตัว ตามมาตรฐาน ASTM C 494

ล้างค่า

รายละเอียด

คอนกรีตกันซึม

     คอนกรีตกันซึม เป็นคอนกรีตที่ถูกออกแบบมาให้มีความกันน้ำมากกว่าคอนกรีตปกติ โดยมีค่าการซึมผ่านของน้ำในระดับต่ำ ตามมาตรฐาน DIN 1048 ซึ่งส่วนผสมคอนกรีตประเภทนี้จะมีการผสมน้ำยาประเภทกันซึมและลดปริมาณน้ำที่ใช้ในส่วนผสมและหน่วงการก่อตัว ตามมาตรฐาน ASTM C 494

     คุณสมบัติทึบน้ำนอกจากเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับโครงสร้างกันซึมแล้ว ยังมีความสำคัญต่อโครงสร้างคอนกรีตที่ต้องการความทนทานอีกด้วย โดยถือเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของคอนกรีตที่จะสามารถทนทานต่อความเสียหายทางเคมีและทางกายภาพ ทั้งนี้เนื่องจากน้ำถือเป็นตัวทำละลายที่ดีที่สุด โดยจะนำพาสารเคมีซึมผ่านเข้าทำอันตรายต่อเหล็กเสริมและคอนกรีตได้ง่าย ถ้าคอนกรีตไม่มีความทึบน้ำเพียงพอ นอกจากนี้ถ้าคอนกรีตมีความพรุนมากจะส่งผลให้คอนกรีตมีกำลังอัดต่ำ และสูญเสียความสามารถในการต้านทานความเสียหายทางกายภาพ

ขั้นตอนการทำงาน

     คอนกรีตกันซึม เหมาะสำหรับงานที่ต้องการป้องกันการซึมผ่านของน้ำมากกว่าคอนกรีตปกติ เช่น สระน้ำ บ่อเก็บน้ำ  พื้นดาดฟ้าของอาคาร อาคารใต้ดิน เป็นต้น ซึ่งมีค่ากำลังอัดตั้งแต่ 210-450 กก./ตร.ซม. ที่อายุ 28 วัน และค่าความยุบตัวของคอนกรีตขนาดต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า

ข้อแนะนำ

    โครงสร้างคอนกรีตที่ต้องการความทึบน้ำมากกว่าคอนกรีตปกติ นอกจากจะใช้คอนกรีตที่ถูกออกแบบสำหรับการต้านทานการซึมผ่านของน้ำแล้ว ยังขึ้นอยู่กับวิธีการก่อสร้างที่เหมาะสมด้วย เช่น ไม่ทำการผสมน้ำเพิ่มที่หน้างานก่อสร้าง การทำคอนกรีตให้แน่นเพื่อให้คอนกรีตมีความสม่ำเสมอเป็นเนื้อเดียวกันและการบ่มคอนกรีตเพื่อให้คอนกรีตมีการพัฒนากำลังอัดได้อย่างสมบูรณ์ ลดความพรุนภายในเนื้อคอนกรีต

Additional information

ค่ายุบตัว

7.5±2.5

กำลังอัด

240cube / 210cyl, 280cube / 240cyl, 320cube / 280cyl, 350cube / 300cyl, 380cube / 320cyl, 400cube / 350cyl, 420cube / 380cyl, 450cube / 400cyl, 500cube / 450cyl