ไม้อัดเคลือบฟิล์มลานนา SS ขนาด 20 mm. (บาท/แผ่น)

ไม้อัดเคลือบฟิล์มลานนา SS
ขนาด : 20 mm.
ชนิดของใส้ไม้ : ป๊อบล่าร์
ชนิดของกาว : เมลามีน
จำนวนครั้งในการใช้งาน : 3-4 ครั้ง