ไม้อัดเคลือบฟิล์มลานนา 2A ขนาด 20 mm. (บาท/แผ่น)

ไม้อัดเคลือบฟิล์มลานนา 2A
ขนาด : 20 mm.
ชนิดของใส้ไม้ : ป๊อบล่าร์
ชนิดของกาว : เมลามีน
จำนวนครั้งในการใช้งาน : 1-3 ครั้ง