อิฐมวลเบาไทคอน โปร G4 ขนาด 7.0x20x60 cm. (บาท/ก้อน)

อิฐมวลเบาไทคอน โปร G4 ขนาด 7.0x20x60 cm. เป็นอิฐมวลเบาคุณภาพสูง มีความแข็งแรงตกอยู่ในช่วงคุณภาพอิฐมวลเบาเกรด G4 ถูกผลิตจากสูตรการผลิตของบริษัทฯ ที่ถูกคิดค้นมาโดยเฉพาะ เพื่อให้ได้อิฐมวลเบา ไทคอนโปร G4 ที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูงสุดตรงตามความต้องการของตลาด