เลือกหน้า

ปูนทีพีไอ 198 (บาท/ถุง)

ปูนทีพีไอ 198 เป็นปูนซีเมนต์คุณภาพสูง (HIGH QUALITY) ผลิตสูงกว่ามาตรฐาน Masonry Cement ASTM C 91 Type ถูกออกแบบส่วนผสมให้เหมาะสมกับงานฉาบ/ก่อโดยเฉพาะ ซึ่งโดดเด่นด้วยคุณสมบัติที่เหนือกว่าจากการผสมสารเคมีคุณภาพพิเศษ โดยที่ไม่มีผลกระทบต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม เมื่อนำไปผสมกับทรายที่สะอาดตามอัตรส่วนที่แนะนำจะได้เนื้อปูนที่มีความเหนียวลื่นมากและให้การยึดเกาะที่ดี ไม่แตกร้าว ไม่หลุดล่อน คงทนถาวร ทำงานง่าย เบาแรง ช่วยลดค่าใช้จ่าย และขจัดปัญหาที่พบในปูนซีเมนต์ผสมทั่วไป

รายละเอียด

ปูนทีพีไอ 198

    ปูนทีพีไอ 198 เป็นปูนซีเมนต์คุณภาพสูง (HIGH QUALITY) ผลิตสูงกว่ามาตรฐาน Masonry Cement ASTM C 91 Type ถูกออกแบบส่วนผสมให้เหมาะสมกับงานฉาบ/ก่อโดยเฉพาะ ซึ่งโดดเด่นด้วยคุณสมบัติที่เหนือกว่าจากการผสมสารเคมีคุณภาพพิเศษ โดยที่ไม่มีผลกระทบต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม เมื่อนำไปผสมกับทรายที่สะอาดตามอัตรส่วนที่แนะนำจะได้เนื้อปูนที่มีความเหนียวลื่นมากและให้การยึดเกาะที่ดี ไม่แตกร้าว ไม่หลุดล่อน คงทนถาวร ทำงานง่าย เบาแรง ช่วยลดค่าใช้จ่าย และขจัดปัญหาที่พบในปูนซีเมนต์ผสมทั่วไป

วิธีการใช้งาน ปูนฉาบ/ก่อ ทีพีไอ 198

งานฉาบ

  • ผสมปูนทีพีไอ 198 1 ส่วน ต่อทรายละเอียด 4 ส่วนหรือปูน TPI 198 1 ถุง ผสมกับทรายละเอียด 13-14 บุ้งกี๋ (20-21 ถังปูน โดยประมาณ) ผสมกับน้ำสะอาดที่เหมาะสมให้เข้ากันดีและที่สำคัญไม่ต้องเติมน้ำยาผสมช่วยฉาบ แล้วจึงนำไปฉาบตามขั้นตอนการฉาบ
  • พื้นที่การใช้งาน ปูน 1 ถุง สามารถฉาบที่ความหนาไม่เกิน 1-1.5 ซม. ได้พื้นที่ประมาณ 8-9 ตร.ม.

งานก่อ

  • ผสมปูนทีพีไอ 198 1 ส่วนต่อทรายหยาบ 3 ส่วนหรือปูนทีพีไอ 198 1 ถุง ต่อทรายหยาบ 7-8 บุ้งกี๋ (11-12 ถึงปูน โดยประมาณ) ผสมกับน้ำสะอาดที่เหมาะสมจนเข้ากันดี แล้วจึงนำไปใช้ก่อตามขั้นตอนการก่อทั่วไป
  • พื้นที่การใช้งาน สำหรับอิฐแดง (อิฐมอญ) ก่อที่ความหนาไม่เกิน 1.5 ซม. จะได้พื้นที่ 3.5-4.5 ตร.ม. สำหรับอิฐบล๊อค 6-7 ตร.ม.

คำแนะนำทั่วไป

  • การเตรียมวัสดุที่ใช้ในการฉาบหรือก่ออิฐที่จะทำการก่อควรรดน้ำให้ชุ่ม เพื่อป้องกับอิฐดูดน้ำ
  • ขณะก่อแล้วเสร็จ ควรทิ้งผนังก่อให้แห้งและแข็งแรง เพื่อป้องกันผนังแตกร้าว เนื่องจากผนังทรุดตัว
  • ก่อนการฉาบจะต้องรดน้ำผนังให้ชุ่ม เพื่อป้องกันการแตกร้าว เนื่องจากผนังดูดซึมน้ำจากเนื้อปูนฯ และลดการหดตัวของปูนฯ ที่เกิดจากสภาพอากาศร้อน
  • การเก็บรักษาปูนฯ ควรเก็บในที่แห้งและไม่เปียกชื้นโดยมีวัสดุปกปิดกันความชื้นได้ดี กรณีปูนฯ ที่ฉีกถุงแล้วหรือถุงแตกควรนำไปใช้งานให้หมดภายใน 1-2 วัน

เงื่อนไข :