ปูนฉาบอิฐมวลเบา

ปูนฉาบอิฐมวลเบา

มีคุณสมัติทางกายภาพสูง เหมาะกับงานที่ต้องการความประณีตสูง

อัตราส่วนใช้งาน
ปูนก่อ 1 ถุง : น้ำสะอาด 8 – 9 ลิตร

พื้นที่โดยประมาณ
ความหนาเฉลี่ย 5 มม. ฉาบได้พื้นที่ประมาณ 4.0 – 5.0 ตร.ม.
ความหนาเฉลี่ย 10 มม. ฉาบได้พื้นที่ประมาณ 2.0 – 2.5 ตร.ม.

ขนาดบรรจุ 40 กก./ ถุง