เลือกหน้า

ปูนฉาบผิวบาง CP0051 ชนิดฉาบบางสีเทา (บาท/ถุง)

ปูนฉาบผิวบาง CP0051 ชนิดฉาบบางสีเทา เป็นปูนฉาบแต่งผิวบางที่ผลิตจากส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ TYPE 1  มวลผสมที่คัดเฉพาะหลายชนิด สารช่วยการยึดเกาะชนิดพิเศษโดยมีคุณสมบัติที่ฉาบตบแต่งแก้ไขพื้นผิวที่ยังไม่ได้ทาสี ผนังที่ผิวมีเม็ดทรายหยาบ, ไม่เรียบเป็นคลื่นและแต่งผิวคอนกรีตเปลือย เก็บรอยต่อแบบ หรือรอยตามด โดยต้องการให้ผิวงานฉาบบางเรียบเนียนไม่มีทราย ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

รายละเอียด

ปูนฉาบผิวบาง CP0051 ชนิดฉาบบางสีเทา

     ปูนฉาบผิวบาง CP0051 ชนิดฉาบบางสีเทา เป็นปูนฉาบแต่งผิวบางที่ผลิตจากส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ TYPE 1  มวลผสมที่คัดเฉพาะหลายชนิด สารช่วยการยึดเกาะชนิดพิเศษโดยมีคุณสมบัติที่ฉาบตบแต่งแก้ไขพื้นผิวที่ยังไม่ได้ทาสี ผนังที่ผิวมีเม็ดทรายหยาบ, ไม่เรียบเป็นคลื่นและแต่งผิวคอนกรีตเปลือย เก็บรอยต่อแบบ หรือรอยตามด โดยต้องการให้ผิวงานฉาบบางเรียบเนียนไม่มีทราย ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

ผลการทดสอบ

  ปูนฉาบผิวบางตราลูกดิ่ง ชนิดฉาบบางสีเทา ทับพื้นผิวที่ยังไม่ได้ทาสี
1. ค่าความอุ้มน้ำ มากกว่า ร้อยละ 90
2. ค่า Bonding ที่อายุ 28 วัน มากกว่า 3.5 กก./ตร.ซม.
3. ค่า Com. Strength ที่อายุ 28 วัน มากกว่า 100 กก./ตร.ซม.

ปูนฉาบผิวบาง 1 ถุง น้ำหนัก 20 กิโลกรัม : สามารถฉาบได้พื้นที่ 20-25 ตร.ม. ที่ความหนา 1-2 มม.

การผสม

quickcoat11

–  อัตราส่วนปูน: น้ำ = 1 : 0.47- 0.50 หรือ ปูน 1 กิโลกรัม ต่อ น้ำ  475-500 กรัม ( ข้นเหลว งานฉาบบาง )

–  ทำการผสมครั้งละ 1 กระป๋องปูน

–  โดยหลังเติมน้ำใช้เกรียงใบโพธิ์กวนปูนก่อน หลังจากนั้นใช้สว่านไฟฟ้าปั่นให้เนื้อเป็นครีม  ไม่มีเม็ด  โดยหลังผสมควรใช้ให้หมดภายในเวลา 40 – 60 นาที

การฉาบปูนผิวบาง

1.  ขึ้นงานฉาบทับพื้นผิวที่ยังไม่ได้ทาสีได้โดยตรง โดยใช้เกรียงเหล็กฉาบรีดบางก่อน และสามารถฉาบแบบครั้งเดียว (ONECOAT) ฉาบแต่งผิวหน้าให้ได้ความหนาที่ต้องการประมาณ 1-2 mm.

2.  ในกรณีที่พื้นผิวเป็นคลื่น, เป็นแอ่ง ให้ใช้ไม้สามเหลี่ยม  หาระนาบเพื่อฉาบแต่งเติมปูนให้ได้ระนาบตามที่ต้องการ

3.  เมื่อปูนเริ่มหมาดแห้ง บริเวณรอยต่อของแนวเกรียง ใช้แปรงสลัดน้ำให้ชุ่มเล็กน้อย และปรับความเรียบร้อยโดยใช้เกรียงเหล็กปาดหน้าซ้ำให้เรียบเสมอ แล้วทิ้งให้ปูนแห้งประมาณ 6–24 ชั่วโมง

4.  จากนั้นจึงขัดแต่งด้วยกระดาษทรายเบอร์ 100-200 ตามต้องการ  และใช้ฟองน้ำชุบน้ำพอหมาดทำความสะอาดฝุ่นแล้วทิ้งไว้ให้แห้งสนิทอย่างน้อย 1-2 วัน

เงื่อนไข :