เลือกหน้า

ปูนฉาบผิวบาง ตราลูกดิ่งแดง CP0015/B ชนิดฉาบบางสีขาว (บาท/ถุง)

ปูนฉาบผิวบาง ตราลูกดิ่งแดง เป็นปูนฉาบที่ผสมเสร็จที่สามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อผสมกับน้ำสะอาดตามสัดส่วนที่กำหนด  โดยไม่ต้องผสมส่วนผสมใดๆอีก มีคุณสมบัติพิเศษในการยึดเกาะเหมาะสำหรับใช้กับงานที่ ฉาบตบแต่งแก้ไขพื้นผิวที่ทำการทาสีจริงแล้ว , พื้นผิวที่ทำการทาสีรองพื้นแล้วหรือพื้นผิวที่ไม่ได้ทาสี โดยผนังที่ผิวมีเม็ดทรายหยาบ, ไม่เรียบเป็นคลื่นและแต่งผิวผนังเดิมที่ต้องการตกแต่งเพิ่มเติม โดยต้องการให้ผิวงานฉาบบางเรียบเนียนไม่มีทราย ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ที่ความหนาตามต้องการประมาณ   1-2 ม.ม.

รายละเอียด

ปูนฉาบผิวบาง ตราลูกดิ่งแดง CP0015/B ชนิดฉาบบางสีขาว

    ปูนฉาบผิวบาง ตราลูกดิ่งแดง เป็นปูนฉาบที่ผสมเสร็จที่สามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อผสมกับน้ำสะอาดตามสัดส่วนที่กำหนด  โดยไม่ต้องผสมส่วนผสมใดๆอีก มีคุณสมบัติพิเศษในการยึดเกาะเหมาะสำหรับใช้กับงานที่ ฉาบตบแต่งแก้ไขพื้นผิวที่ทำการทาสีจริงแล้ว , พื้นผิวที่ทำการทาสีรองพื้นแล้วหรือพื้นผิวที่ไม่ได้ทาสี โดยผนังที่ผิวมีเม็ดทรายหยาบ, ไม่เรียบเป็นคลื่นและแต่งผิวผนังเดิมที่ต้องการตกแต่งเพิ่มเติม โดยต้องการให้ผิวงานฉาบบางเรียบเนียนไม่มีทราย ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ที่ความหนาตามต้องการประมาณ   1-2 ม.ม.

ผลการทดสอบ

 

ปูนฉาบผิวบาง ตราลูกดิ่งแดง

1. ค่าความอุ้มน้ำ มากกว่า ร้อยละ 90
2. ค่า Com. Strength ที่อายุ 28 วัน ไม่น้อยกว่า90 กก./ตร.ซม.
3. ค่า Bonding มากกว่า 5.5 กก./ตร.ซม.

ปูนฉาบผิวบาง 1 ถุง น้ำหนัก 20 กิโลกรัม สามารถฉาบได้พื้นที่ 20 -25 ตารางเมตร ที่ความหนา 1 -2 ม.ม. 

การเตรียมพื้นผิว

–  (กรณีมีคราบสิ่งสกปรกหรือคราบน้ำมัน) ต้องทำความสะอาดก่อนทุกครั้ง

–  (กรณีที่พื้นผิวทาสีเกิดการหลุดร่อน, สีเสื่อมหมดอายุ หรือ ผิวสีมีความเงามัน เช่น สีน้ำมัน  สีชิลด์ )  ต้องทำการลอกสีทุกครั้ง  ก่อนลงมือฉาบ

การผสม

quickcoat11

–  ทำการผสมครั้งละ 1 กระป๋องปูน

–  อัตราส่วนปูน: น้ำ = 1 : 0.52- 0.55  หรือ  ปูน 1 กิโลกรัม  ต่อ  น้ำ  525 – 550 กรัม  ( ข้นเหลว งานฉาบบาง )

–  โดยหลังเติมน้ำใช้เกรียงใบโพธิ์กวนปูนก่อน หลังจากนั้นใช้สว่านไฟฟ้าปั่นให้เนื้อเป็นครีม  ไม่มีเม็ด  โดยหลังผสมควรใช้ให้หมดภายในเวลา 40 – 60 นาที

การฉาบปูนผิวบาง

1.  ขึ้นงานฉาบทับพื้นผิวที่ทำการทาสีจริงแล้ว ,ทาสีรองพื้นแล้ว หรือไม่ได้ทาสีได้โดยตรง โดยใช้เกรียงเหล็กฉาบรีดบางก่อน และสามารถฉาบแบบครั้งเดียว  (ONECOAT) ฉาบแต่งผิวหน้าให้ได้ความหนาที่ต้องการประมาณ 1-2 ม.ม.

2.  ในกรณีที่พื้นผิวเป็นคลื่น, เป็นแอ่ง ให้ใช้ไม้สามเหลี่ยม  หาระนาบเพื่อฉาบแต่งเติมปูนให้ได้ระนาบตามที่ต้องการ

3.  เมื่อปูนเริ่มหมาดแห้ง บริเวณรอยต่อของแนวเกรียง ใช้แปรงสลัดน้ำให้ชุ่มเล็กน้อย และปรับความเรียบร้อยโดยใช้เกรียงเหล็กปาดหน้าซ้ำให้เรียบเสมอ  แล้วทิ้งให้ปูนแห้งประมาณ 4-6 ชั่วโมง

4.  จากนั้นจึงขัดแต่งด้วยกระดาษทรายเบอร์ 100-200 ตามต้องการ  และใช้ฟองน้ำชุบน้ำพอหมาดทำความสะอาดฝุ่นแล้วทิ้งไว้ให้แห้งสนิทอย่างน้อย 1-2 วัน

เงื่อนไข :