เลือกหน้า

ปูนฉาบผิวบางตราลูกดิ่ง ชนิดฉาบบางสีขาว (บาท/ถุง)

ปูนฉาบผิวบางตราลูกดิ่งชนิดฉาบบางสีขาว  เป็นปูนฉาบแต่งผิวบางที่ผลิตจากส่วนผสมปูนซีเมนต์ขาว มอก. 133-2518 มวลผสมที่คัดเฉพาะหลายชนิด สารช่วยการยึดเกาะชนิดพิเศษโดยมีคุณสมบัติที่ฉาบตกแต่งแก้ไขพื้นผิวที่ทำการทาสีรองพื้นแล้ว  ผนังที่ผิวมีเม็ดทรายหยาบ, ไม่เรียบเป็นคลื่นและแต่งเก็บรอยต่อแบบคอนกรีตหรือรอยตามด โดยต้องการให้ผิวงานฉาบบางเรียบเนียนไม่มีทราย ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

รายละเอียด

ปูนฉาบผิวบางตราลูกดิ่ง ชนิดฉาบบางสีขาว

    ปูนฉาบผิวบางตราลูกดิ่งชนิดฉาบบางสีขาว  เป็นปูนฉาบแต่งผิวบางที่ผลิตจากส่วนผสมปูนซีเมนต์ขาว มอก. 133-2518 มวลผสมที่คัดเฉพาะหลายชนิด สารช่วยการยึดเกาะชนิดพิเศษโดยมีคุณสมบัติที่ฉาบตกแต่งแก้ไขพื้นผิวที่ทำการทาสีรองพื้นแล้ว  ผนังที่ผิวมีเม็ดทรายหยาบ, ไม่เรียบเป็นคลื่นและแต่งเก็บรอยต่อแบบคอนกรีตหรือรอยตามด โดยต้องการให้ผิวงานฉาบบางเรียบเนียนไม่มีทราย ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

ผลการทดสอบ

  ปูนฉาบผิวบางตราลูกดิ่ง
1. ค่าความอุ้มน้ำ มากกว่า ร้อยละ 90
2. ค่า Com. Strength ที่อายุ 28 วัน มากกว่า 90 กก./ตร.ซม.
3. ค่า Bonding ที่อายุ 28 วัน มากกว่า 4.5 กก./ตร.ซม.

ปูนฉาบผิวบาง 1 ถุง น้ำหนัก 20 กิโลกรัม สามารถฉาบได้พื้นที่ 20-25 ตารางเมตร ที่ความหนา 1-2 มิลลิเมตร

การผสม

–  ทำการผสมครั้งละ 1 กระป๋องปูน

–  อัตราส่วนปูน:น้ำ = 1:0.50- 0.52 หรือ ปูน 1 กิโลกรัม ต่อ น้ำ 500-525 กรัม ( ข้นเหลว งานฉาบบาง ) 

–  โดยหลังเติมน้ำใช้เกรียงใบโพธิ์กวนปูนก่อน หลังจากนั้นใช้สว่านไฟฟ้าปั่นให้เนื้อเป็นครีม ไม่มีเม็ด หลังผสมควรใช้ให้หมดภายในเวลา 40 – 60 นาที

การฉาบปูนผิวบาง

1.  ขึ้นงานฉาบทับพื้นผิวที่ทำการทาสีรองพื้นไปแล้วหรือไม่ได้ทาสีได้โดยตรง โดยใช้เกรียงเหล็กฉาบรีดบางก่อนและสามารถฉาบแบบครั้งเดียว(ONECOAT) ฉาบแต่งผิวหน้าให้ได้ความหนาที่ต้องการประมาณ 1-2มม.  

2.  ในกรณีที่พื้นผิวเป็นคลื่น, เป็นแอ่ง ให้ใช้ไม้สามเหลี่ยม หาระนาบเพื่อฉาบแต่งเติมปูนให้ได้ระนาบตามที่ต้องการ  

3.  เมื่อปูนเริ่มหมาดแห้ง บริเวณรอยต่อของแนวเกรียง ใช้แปรงสลัดน้ำให้ชุ่มเล็กน้อยและปรับความเรียบร้อยโดยใช้เกรียงเหล็กปาดหน้าซ้ำให้เรียบเสมอ แล้วทิ้งให้ปูนแห้งประมาณ 4-6 ชั่วโมง

4.  จากนั้นจึงขัดแต่งด้วยกระดาษทรายเบอร์ 100-200 ตามต้องการ และใช้ฟองน้ำชุบน้ำพอหมาดทำความสะอาดฝุ่นแล้วทิ้งไว้ให้แห้งสนิทอย่างน้อย 1-2 วัน

เงื่อนไข :