ปูนก่ออิฐมวลเบา

ปูนก่ออิฐมวลเบา

มีค่ายึดเกาะสูง ทำให้ผนังที่เกาะแข็งแรง ทำงานง่าย สะดวกรวดเร็ว ได้พื้นที่การทำงานมาก

อัตราส่วนใช้งาน
ปูนก่อ 1 ถุง : น้ำสะอาด 12-13 ลิตร

พื้นที่โดยประมาณ
ความหนาเฉลี่ย 3-4 มม. ก่อได้พื้นที่ประมาณ 16-25 ตร.ม.

ระยะเวลาการใช้
ควรใช้ปูนที่ผสมไว้แล้วให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง

ขนาดบรรจุ 40 กก./ ถุง