เลือกหน้า

ปูนกาวก่ออิฐมวลเบา ตราจิงโจ้ม่วง CP0007 (บาท/ถุง)

คุณสมบัติของ ปูนกาวก่ออิฐมวลเบา ตราจิงโจ้ม่วง CP0007

     – ทำการก่อได้ทันทีโดยไม่ต้องราดน้ำที่อิฐก่อนทำการก่อ รวดเร็ว ลดขั้นตอน โดยเพิ่มสารป้องกันการดูดซับน้ำจากผิวอิฐ จึงเป็นปูนกาวก่ออิฐมวลเบาชนิดก่อแบบแห้ง

     – เนื้อปูนละเอียด ก่อกาวแบบบาง ทำให้ประหยัด จัดแนวง่าย ใช้เกรียงก่อไล้ปูน จัดแนว ได้ความหนาเนื้อปูนก่อประมาณ 2-3 มิลลิเมตร ไม่สิ้นเปลืองปูน

รายละเอียด

ปูนกาวก่ออิฐมวลเบา ตราจิงโจ้ม่วง CP0007

      ปูนกาวก่ออิฐมวลเบา ตราจิงโจ้ม่วง CP0007 เป็นปูนกาวก่ออิฐมวลเบาคุณภาพดีที่สุด ชนิดก่อแบบแห้ง โดยไม่ต้องราดน้ำที่อิฐก่อนทำการก่อปูนกาวก่อสำเร็จรูป สามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อผสมกับน้ำสะอาดตามสัดส่วนที่กำหนด โดยไม่ต้องผสมส่วนผสมใดๆ อีก  ผลิตเพื่อใช้กับงานก่อผนังอิฐมวลเบาโดยเฉพาะ มีคุณสมบัติพิเศษในการยึดเกาะสูง มีความเหนียวรับแรงได้เร็ว มีเวลาในการแต่งแนวการก่อก่อนแข็งตัว  สำหรับก่อผนังอิฐมวลเบาชนิดไม่รับแรง(Non-Load Bearing) และก่อผนังอิฐมวลเบาชนิดรับแรง(Load Bearing)

คุณสมบัติของ ปูนกาวก่ออิฐมวลเบา ตราจิงโจ้ม่วง CP0007

     – ทำการก่อได้ทันทีโดยไม่ต้องราดน้ำที่อิฐก่อนทำการก่อ รวดเร็ว ลดขั้นตอน โดยเพิ่มสารป้องกันการดูดซับน้ำจากผิวอิฐ จึงเป็นปูนกาวก่ออิฐมวลเบาชนิดก่อแบบแห้ง

     – เนื้อปูนละเอียด ก่อกาวแบบบาง ทำให้ประหยัด จัดแนวง่าย ใช้เกรียงก่อไล้ปูน จัดแนว ได้ความหนาเนื้อปูนก่อประมาณ 2-3 มิลลิเมตร ไม่สิ้นเปลืองปูน

ผลการทดสอบ

  ค่ามาตรฐาน ปูนก่อสำเร็จรูป ตราลูกดิ่ง
1. ค่าความอุ้มน้ำ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95
2. ค่า Com. Strength ที่ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 80 กก./ตร.ซม. ที่ 28 วัน ไม่น้อยกว่า 110 กก./ตร.ซม.
3. ค่า Bonding ที่ 7 วัน ไม่น้อยกว่า 15 กก./ตร.ซม. ที่ 7 วัน ไม่น้อยกว่า 25 กก./ตร.ซม.

ปูนกาวก่ออิฐมวลเบา ตราจิงโจ้ม่วง  1 ถุง น้ำหนัก 40 กิโลกรัม

     – ก่อผนังอิฐมวลเบา อิฐหนา 7.5 เซนติเมตร ได้พื้นที่ประมาณ26 ตารางเมตร
     – ก่อผนังอิฐมวลเบา อิฐหนา 10 เซนติเมตร ได้พื้นที่ประมาณ19.5 ตารางเมตร
     – ก่อผนังอิฐมวลเบา อิฐหนา 12.5 เซนติเมตร ได้พื้นที่ประมาณ 15.6 ตารางเมตร
     – ก่อผนังอิฐมวลเบา อิฐหนา 15 เซนติเมตร ได้พื้นที่ประมาณ 13 ตารางเมตร
     – ก่อผนังอิฐมวลเบา อิฐหนา 20 เซนติเมตร ได้พื้นที่ประมาณ 9.75 ตารางเมตร

การเตรียมการก่อ

     – เตรียมเกรียงก่อให้ขนาดตรงกับความหนาอิฐมวลเบา  และอุปกรณ์การก่ออื่นๆให้พร้อม
     – ใช้ไม้กวาด ทำความสะอาดเศษผงที่อิฐออกให้หมด
     – ไม่ต้องพรมน้ำที่อิฐมวลเบา สามารถก่อแห้งได้เลย
     – วิธีการก่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของอิฐมวลเบานั้นๆ

การผสมปูน

ปูนกาวก่ออิฐมวลเบา

 – กวนปูนให้ผสม เป็นเนื้อเดียวกันไม่เป็นเม็ดโดยแบ่งเป็น 2 ประเภท
1)  การกวนด้วยสว่านไฟฟ้าปั่นปูนควรใช้เวลากวนไม่ต่ำกว่า 3 นาที  โดยดูว่าเป็นเนื้อเดียวกันไม่เป็นเม็ดแล้วทิ้งไว้  ประมาณ 5 นาที  ให้สารเคมีแตกตัวแล้วจึงกวนซ้ำอีกครั้ง  จึงใช้ก่อ
2)  การกวนด้วยมือ  ควรใช้เกรียงใบโพธิ์กวนนานๆโดยดูว่าเนื้อปูนไม่เป็นเม็ดแล้วทิ้งไว้  ประมาณ 5 นาที  ให้สารเคมีแตกตัว  แล้วจึงกวนซ้ำอีกครั้งจึงใช้ก่อ

เงื่อนไข :