เลือกหน้า

ไม้เชิงชายน้ำย้อย เฌอร่า

ไม้เชิงชายน้ำย้อยเฌอร่า เป็นอีกขั้นหนึ่งของนวัตกรรมสินค้าไฟเบอร์ซีเมนต์ สินค้าทดแทนไม้ธรรมชาติ ที่ให้คุณค่าความงามของงานไม้อันประณีตวิจิตร ผลิตภัณฑ์ไม้เชิงชายน้ำย้อยเฌอร่าสามารถเชื่อมโยงคุณค่าความงามแห่งภูมิปัญญางานไม้อันประณีตวิจิตร เข้ากับเทคโนโลยีล้ำสมัยอย่างลงตัว

แสดง 6 รายการ