เลือกหน้า

อิฐมวลเบา Thaicon

อิฐมวลเบา ไทคอน โปร 7 เป็นอิฐมวลเบาคุณภาพสูง มีความแข็งแรงตกอยู่ในช่วงคุณภาพอิฐมวลเบาเกรด G4 ถูกผลิตจากสูตรการผลิตของบริษัทฯ ที่ถูกคิดค้นมาโดยเฉพาะ

แสดง 2 รายการ