เลือกหน้า

ไม้พื้น เฌอร่า

Ceiling Application

 

ผลิตภัณฑ์สำหรับงานฝ้า มีส่วนสำคัญในเรื่องระบบระบายอากาศ ทำให้บ้านเย็นสบาย ไม่ร้อน อีกทั้งสามารถสร้างความสวยงามโดดเด่น โดยการเพิ่มลูกเล่นในการตกแต่งฝ้าเพดานด้วยขนาด ลวดลาย และวิธีการทำสีที่ไม่ซ้ำแบบใคร


ไม้พื้นเฌอร่า

ไม้พื้น เฌอร่า ที่ได้รับความเชื่อถือมาโดยตลอดในคุณสมบัติการรับแรงกระแทกได้ดี โดดเด่นในเรื่องการติดตั้งบนโครงสร้างตงได้ ซึ่งช่วยประหยัดโครงสร้าง ตอบรับทุกการใช้งานทั้งพื้นที่ภายในและภายนอก พื้นผิวสัมผัสดั่งไม้ธรรมชาติ ทั้งลายเสี้ยนตรงและลายชัยพฤกษ์

รายการสินค้า

รายการสินค้า กลุ่มสี หนา ซม.  กว้าง ซม.  ยาว ซม.  จำนวนแผ่น/ตร.ม. น้ำหนัก  
 ไม้พื้นเฌอร่า 4 นิ้ว
   ไม้พื้น เฌอร่า ลายชัยพฤกษ์ รุ่นขอบวี  สีรองพื้นขาวมะลิ 2.5 10 300 3.33 13.09 รายละเอียด
 ไม้พื้นเฌอร่า 6 นิ้ว
   ไม้พื้น เฌอร่า ลายชัยพฤกษ์ รุ่นขอบวี  สีรองพื้นขาวมะลิ 2.5 15 300 2.22 16.36 รายละเอียด
   ไม้พื้น เฌอร่า ลายเสี้ยนตรง รุ่นขอบวี  รายละเอียด
   ไม้พื้น เฌอร่า ลายชัยพฤกษ์ รุ่นขอบวี  สีน้ำตาลเมอร์โบ รายละเอียด
 ไม้พื้นเฌอร่า 8 นิ้ว
   ไม้พื้น เฌอร่า ลายชัยพฤกษ์ รุ่นขอบวี  สีรองพื้นขาวมะลิ 2.5 20 300 1.67 21.82 รายละเอียด
   ไม้พื้น เฌอร่า ลายเสี้ยนตรง รุ่นขอบวี  รายละเอียด
   ไม้พื้น เฌอร่า ลายชัยพฤกษ์ รุ่นขอบวี  สีน้ำตาลเมอร์โบ รายละเอียด
 ไม้พื้นเฌอร่า 10 นิ้ว
   ไม้พื้น เฌอร่า ลายชัยพฤกษ์ รุ่นขอบวี  สีรองพื้นขาวมะลิ 2.5 25 300 1.33 27.28 รายละเอียด
   ไม้พื้น เฌอร่า ลายชัยพฤกษ์ รุ่นขอบวี  สีน้ำตาลเมอร์โบ รายละเอียด
 ไม้พื้นเฌอร่า 12 นิ้ว
   ไม้พื้น เฌอร่า ลายชัยพฤกษ์ รุ่นขอบวี  สีรองพื้นขาวมะลิ 2.5 30 300 1.11 32.74 รายละเอียด
   ไม้พื้น เฌอร่า ลายชัยพฤกษ์ รุ่นขอบวี  สีน้ำตาลเมอร์โบ รายละเอียด
Share This